Clinical Science of Nutrition

KEPAN PARENTERAL NÜTRİSYON (PN) REHBERİ

1.

Bursa Acıbadem Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bölümü, Bursa, Türkiye

2.

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3.

Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

4.

Antalya Bilim Universitesi, Memorial Medstar Antalya, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

5.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

6.

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

7.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Samsun, Türkiye

8.

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

9.

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ankara, Türkiye

Clin Sci Nutr 2022; 4: Supplement S36-S63
DOI: 10.5152/ClinSciNutr.2022.220124
Read: 404 Downloads: 299 Published: 06 June 2022

Beslenme desteği, hasta tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte, günlük uygulamalarda beslenme tedavisi hedeflerine ulaşıldığını söylemek zordur. Bu nedenle klinik pratikte, beslenme tedavisi uygulamalarını kolaylaştırmaya yönelik girişimlere ihtiyaç vardır. Beslenme tedavisi gereken, fakat gastrointestinal sistemin işlevsel olmadığı ve oral ya da enteral nütrisyonun mümkün olmadığı hallerde, parenteral nütrisyon (PN) yapılması gerekir. Tüm dünyada tıp fakültesi, beslenme ve diyetetik fakültesi ve uzmanlık eğitimi müfredatları klinik beslenme konusunda genellikle yeterli değildir. Hekim, diyetisyen, hemşire, eczacı ve diğer sağlık profesyonellerine yönelik, PN endikasyonları, ürünlerin seçimi ve uygulanma şekli, hasta izlemi ve tedavi başlanması ve sonlandırılmasında yol gösterecek kısa, net ve pratik önerilere odaklı bir rehberin yararlı olacağını düşündük. Bu rehber, alanında deneyimli uzman bir ekip tarafından KEPAN çatısı altında hazırlanmış ve 28 kişiden oluşan KEPAN rehber grubunca onaylanmıştır.

Atıf vermek için: Kahveci F, Demirkan SK, Doğanay M, ve ark. KEPAN parenteral nütrisyon (PN) rehberi. Clin Sci Nutr 2022; 4(Supplement 2): S36-S63.

Files
EISSN 2667-6230