Abstract

Beslenme desteği, hasta tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte, günlük uygulamalarda beslenme tedavisi hedeflerine ulaşıldığını söylemek zordur. Bu nedenle klinik pratikte, beslenme tedavisi uygulamalarını kolaylaştırmaya yönelik girişimlere ihtiyaç vardır. Beslenme tedavisi gereken, fakat gastrointestinal sistemin işlevsel olmadığı ve oral ya da enteral nütrisyonun mümkün olmadığı hallerde, parenteral nütrisyon (PN) yapılması gerekir. Tüm dünyada tıp fakültesi, beslenme ve diyetetik fakültesi ve uzmanlık eğitimi müfredatları klinik beslenme konusunda genellikle yeterli değildir. Hekim, diyetisyen, hemşire, eczacı ve diğer sağlık profesyonellerine yönelik, PN endikasyonları, ürünlerin seçimi ve uygulanma şekli, hasta izlemi ve tedavi başlanması ve sonlandırılmasında yol gösterecek kısa, net ve pratik önerilere odaklı bir rehberin yararlı olacağını düşündük. Bu rehber, alanında deneyimli uzman bir ekip tarafından KEPAN çatısı altında hazırlanmış ve 28 kişiden oluşan KEPAN rehber grubunca onaylanmıştır.

Keywords: bağırsak yetmezliği, karbonhidrat, lipitler, mineraller, parenteral nütrisyon, proteinler